Dokumenty LGD

Drukuj

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju - wersja 5 /aktualna/ z dn. 11.08.2020 r.
Lokalna Strategia Rozwoju - wersja 4 z dn. 28.06.2017 r.
Lokalna Strategia Rozwoju - wersja 3 z dn. 08.06.2016 r.
 Lokalna Strategia Rozwoju - wersja 2 z dn. 26.01.2016 r.
 Lokalna Strategia Rozwoju - wersja 1 z dn. 21.12.2015 r.

 

Regulaminy

Regulamin Rady - wersja 2 /aktualna/ z dn. 26.10.2016 r.
Regulamin Rady - wersja 1 z dn. 21.12.2015 r.
Regulamin Zarządu
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regulamin Walnego Zebrania Członków
Regulamin Organizacyjny Biura LGD

 

Procedury i kryteria

Procedury wyboru i oceny operacji - wersja 5 /aktualna/ z dn. 30.07.2019 r.
Procedury wyboru i oceny operacji - wersja 4 z dn. 29.09.2017 r.
Procedury wyboru i oceny operacji - wersja 3 z dn. 26.10.2016 r.
Procedury wyboru i oceny operacji - wersja 2 z dn. 20.06.2016 r.
Procedury wyboru i oceny operacji - wersja 1 z dn. 28.12.2015 r.
Kryteria wyboru operacji - wersja 2 /aktualna/ z dn. 20.06.2016 r.
Kryteria wyboru operacji - wersja 1 z dn. 28.12.2015 r.
Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - wersja 4 /aktualna/ z dn. 30.07.2019 r
Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - wersja 3 z dn. 29.09.2017 r
Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - wersja 2 z dn. 05.04.2017 r.
Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - wersja 1 z dn. 28.12.2015 r.
Kryteria wyboru grantobiorców /aktualne/

 

Inne dokumenty LGD

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe wydatków poniesionych przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

Informacja o planowanych wydatkach przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w 2020 roku

Informacja o planowanych wydatkach przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w 2019 roku

Harmonogram naboru wniosków/aktualny/
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram naboru wniosków 
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram planu komunikacji 2020
Harmonogram planu komunikacji 2019
Harmonogram planu komunikacji 2018
Harmonogram planu komunikacji 2017
Harmonogram planu komunikacji 2016
Zestawienie rzeczowo - finansowe LGD 2016
Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe 2016
Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe 2017
 Umowa ramowa