Dokumentacja konkursowa

Drukuj

I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z /zaktualizowana dn. 01.12.2017/
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 2z  
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z

3) Biznesplan

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

5) Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu o wielkości przedsiębiorstwa - wersja 3z /aktualna/
Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu o wielkości przedsiębiorstwa
 - wersja 2z  
Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu o wielkości przedsiębiorstwa - wersja 1z

6) Umowa o przyznaniu pomocy

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 7z /aktualna/

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 6z 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 4z 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 2z

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 1z

7) Formularz wniosku o płatność 

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

9) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) 

 

II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z /zaktualizowana dn. 01.12.2017/
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 - wersja 2z 
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z

3) Biznesplan

4) Umowa o przyznaniu pomocy 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 4z /aktualna/

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 3z 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 2z 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 1z

5) Formularz wniosku o płatność

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z 
Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - wersja 3z 
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - wersja 3z 
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - wersja 3z 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
- wersja 2z 
Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.xlsx) (przykładowy wzór) 
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wersja 1z

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z /aktualna/
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 - wersja 2z 
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.xlsx) /aktualne/

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika dot. potwierdzenia niekomercyjnego charakteru operacji

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika dot. potwierdzenia niekomercyjnego charakteru operacji (.pdf) /aktualne/

5) Umowa o przyznaniu pomocy

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 4z /aktualna/

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 2z 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy - wersja 1z

6) Formularz wniosku o płatność

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność