Ułatwienia dostępu

Aktualności

wtorek, 09 lipiec 2024 11:59

Mamy niesamowitą wiadomość!  Nasze dwie łodzie, Włóczek i Szan, miały zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu: „Z Flisakami poznaj Podkarpacie. Międzynarodowe Dni Flisactwa 2024 w Ulanowie. Ogólnopolski zlot tradycyjnych jednostek pływających Ulanów 2024”! 

piątek, 05 lipiec 2024 07:18

Od końca czerwca na terenie Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego trwają warsztaty szkutnictwa ludowego. Podczas tych warsztatów szkutnik z Nowej Dęby Józef Jemioło prezentuje tradycyjne techniki budowy łodzi drewnianej na przykładzie tradycyjnej pychówki popularnej na rzekach San i Wisła.

wtorek, 02 lipiec 2024 11:43

 Mieliśmy przyjemność współorganizować sobotnie ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego – SAN 2024.

wtorek, 18 czerwiec 2024 16:56

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego: “Piknik Naukowy w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym” na kwotę 18 126,00 zł. Zadanie przewiduje przeprowadzenie konkursu praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowych i organizację pikniku naukowego dla zespołów szkolnych z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. Zadanie będzie realizowane od 1.06.2024 r do 30.11.2024 r. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

poniedziałek, 03 czerwiec 2024 08:58

  28 maja 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD podczas którego podjęto szereg uchwał. Jednym z ważniejszych punktów było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 i jego przyjęcie przez zgromadzonych. Udzielono jednogłośnie absolutorium odchodzącemu Zarządowi. W dalszej części przyjęto nowy Regulamin Rady LGD dotyczący postępowania w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej. Ustalono nowy poziom składek członkowskich dla samorządów tworzących LGD. Wyrażono zgodę na przystąpienia LGD do Polskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych i Podkarpackiej Sieci LGD.

czwartek, 30 maj 2024 09:40

W ramach projektu „Razem dbamy o zdrowie psychiczne”, realizowanego przez Niżański Uniwersytet Ludowy w Wolinie działający przy Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” podnosiliśmy świadomość i wiedzę oraz zintegrowaliśmy społeczność lokalną,

czwartek, 16 maj 2024 19:58

  Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego: Mecenat kulturalny “Podkarpackie szkutnictwo ludowe” na kwotę 39 800,00 zł.  Zadanie przewiduje przeprowadzenie warsztatów praktycznych między m.in. „warsztaty z Mistrzem budowa pychówki i galara”, warsztaty „tradycji kulinarnych”, otwarta wystawa, tradycyjne wodowanie na rzece San oraz rocznicowa wyprawa historyczna. Zadanie będzie realizowane od 1.04.2024 r do 30.11.2024 r. Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego. Zapisy: https://forms.gle/J9AFpeUWG86SCJZWA

środa, 15 maj 2024 19:53

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020, w ramach której planuje się zmiany budżetu, planu działania i wskaźników LSR, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie. Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowana przez Zarząd LGD zakłada ulokowanie oszczędności powstałych z przeliczenia różnicy kursowej w walucie Euro w ramach Przedsięwzięcie 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają...

poniedziałek, 13 maj 2024 19:38

Nasza wyprawa do dwóch malowniczych miast - Kazimierza Dolnego i Sandomierza odbyła się w ramach obchodów Święta Flagi, korzystając z tradycyjnych drewnianych łodzi: galara i bata. Galar ten był budowany w ramach zajęć szkutniczych popularyzujących tradycyjne zawody szkutnika i flisaka. To było wyjątkowe doświadczenie, które pozwoliło uczestnikom poczuć autentyczny urok podróży po wodzie, podczas sześciodniowej podróży mieliśmy okazję docenić piękno natury, która otaczała nas z każdej strony. Ta wyprawa to także przypomnienie o wartościach, jakie niesie ze sobą nasze dziedzictwo, i o konieczności zachowania i pielęgnowania tradycji, które kształtują naszą tożsamość. Serdecznie dziękujemy każdemu z Was za udział w naszej niezapomnianej wyprawie. Mamy nadzieję, że ta wyprawa zostanie na...

piątek, 19 kwiecień 2024 19:36

Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" dnia 16 kwietnia 2024 r. dokonała oceny i wyboru operacji w ramach przeprowadzonego naboru wniosków. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady LGD.