Informujemy, iż Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" 16 kwietnia 2024 r. dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2024 dotyczącego udzielenia wsparcia w zakresie Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczamy listy operacji ocenionych oraz wybranych do finansowania.