Podkarpackie szkutnictwo ludowe

 

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego: Mecenat kulturalny “Podkarpackie szkutnictwo ludowe” na kwotę 39 800,00 zł. 

Zadanie przewiduje przeprowadzenie warsztatów praktycznych między m.in. „warsztaty z Mistrzem budowa pychówki i galara”, warsztaty „tradycji kulinarnych”, otwarta wystawa, tradycyjne wodowanie na rzece San oraz rocznicowa wyprawa historyczna. Zadanie będzie realizowane od 1.04.2024 r do 30.11.2024 r.

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zapisy:

https://forms.gle/J9AFpeUWG86SCJZWA