28 maja 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD podczas którego podjęto szereg uchwał. Jednym z ważniejszych punktów było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 i jego przyjęcie przez zgromadzonych. Udzielono jednogłośnie absolutorium odchodzącemu Zarządowi.

W dalszej części przyjęto nowy Regulamin Rady LGD dotyczący postępowania w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej. Ustalono nowy poziom składek członkowskich dla samorządów tworzących LGD. Wyrażono zgodę na przystąpienia LGD do Polskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych i Podkarpackiej Sieci LGD.

Punktem kulminacyjnym były wybory do poszczególnych organów LGD, w wyniku czego wybrano i przegłosowano wybór następujących osób:

Komisja Rewizyjna

1.     Lucjan Tabasz

2.     Amanda Siudy

3.     Marek Beer

4.     Gabriel Lesiczka

5.     Piotr Dudzic

Rada LGD

1.     Ewa Pokora

2.     Agata Kołodziej

3.     Katarzyna Woźniak

4.     Justyna Kubasiewicz

5.      Wiesław Łach

6.      Wacław Piędel

7.     Henryk Tomczyk

8.      Anna Straub

9.      Janusz Pasek

10.  Dariusz Siek

11.   Iwona Pastucha

Zarząd LGD

1.     Elżbieta Tomczak

2.     Magdalena Hasiak

3.     Stanisław Pliszka

4.     Mieczysław Łabęcki

5.     Grzegorz Węglarz

6.     Edward Szast

7.     Damian Zakrzewski