Ułatwienia dostępu

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego: “Piknik Naukowy w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym” na kwotę 18 126,00 zł.

Zadanie przewiduje przeprowadzenie konkursu praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowych i organizację pikniku naukowego dla zespołów szkolnych z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. Zadanie będzie realizowane od 1.06.2024 r do 30.11.2024 r.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.