Ułatwienia dostępu

W ramach projektu „Razem dbamy o zdrowie psychiczne”, realizowanego przez Niżański Uniwersytet Ludowy w Wolinie działający przy Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” podnosiliśmy świadomość i wiedzę oraz zintegrowaliśmy społeczność lokalną,

wzmocniliśmy potencjał uczestników projektu na rzecz propagowania i ochrony wartości UE. Podnosiliśmy również efektywność działalności terapeutycznych oraz wykorzystywaliśmy efekty działań do długoterminowych rozwiązań systemowych w celu budowania diagnozy do opracowania programów profilaktyki i zdrowia psychicznego dla mieszkańców powiatu niżańskiego. Projekt ten był współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027, a jego całkowita wartość wynosiła 6800 Euro.

Działania, które odbyły się w ramach projektu:

 1. Warsztaty i szkolenia „Razem dbamy o zdrowie psychiczne”
  Zorganizowaliśmy 7 sesji warsztatowo-szkoleniowych dla dzieci i dorosłych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów oraz uczestników terapii zajęciowych z powiatu niżańskiego. Zajęcia te obejmowały różnorodne metody terapii zajęciowej, takie jak decoupage, technika transferu i mixmedia. Szkolenia te miały na celu podniesienie świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego typu A i B.
 2. Jarmark Bożonarodzeniowy
  Biorąc udział w jarmarku przybliżyliśmy działalność wyspecjalizowanych ośrodków wsparcia zdrowia psychicznego. Zorganizowaliśmy również wystawę prac uczestników WTZ Rudnik nad Sanem, ŚDS Nisko oraz ŚDS Rudnik nad Sanem, a całość uświetniona była poczęstunkiem.
 3. Wydanie publikacji informacyjnej
  Stworzyliśmy broszurę informacyjną, zawierającą kluczowe informacje o rodzajach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz o placówkach świadczących różnorodne usługi na rzecz tych osób. Broszura została rozdana mieszkańcom powiatu jest dostępna w siedzibie starostwa Powiatowego, w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz w WTZ w Rudniku nad Sanem, ŚDS w Nisku oraz ŚDS Rudniku nad Sanem.
 4. Kampania informacyjna w mediach społecznościowych
  Przeprowadziliśmy 6-miesięczną kampanię informacyjną, podczas której publikowaliśmy materiały informacyjne dotyczące problemów zdrowia psychicznego wśród uczestników warsztatów i szkoleń.
 5. Piknik integracyjny „Bliżej siebie – Razem dbamy o zdrowie psychiczne”
  Podsumowaniem projektu był piknik integracyjny w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym, gdzie spotkały się rodziny osób z problemami zdrowia psychicznego. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z psychologiem, pedagogiem i terapeutą, którzy udzielali informacji o dostępnych mechanizmach wsparcia oraz rozdawali przygotowane publikacje.

Projekt „Razem dbamy o zdrowie psychiczne” to krok w stronę lepszego zrozumienia i wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego w naszej społeczności. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia!

Dołącz do nas i razem dbajmy o zdrowie psychiczne!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz zespół Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego.