Krystyna Wszołek
Z wykształcenia magister pielęgniarstwa, ukończyła również specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Od  1990  roku  pełni funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nisku.  Angażuje się również w pracę na rzecz innych organizacji pozarządowych  t.j. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”, animator środowisk młodzieży bezrobotnej – PAM, V- ce Prezes Stowarzyszenia  „Niżańskie Centrum Rozwoju” . Pracę  na rzecz   Lokalnej Grupy  Działania rozpoczęła w 2006 roku angażując się w Pilotażowy Program Leader+.
 
Wydaje mi się, że „Leader pozwoli na wdrożenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2009- 2013 na terenie Powiatu Niżańskiego wpływając tym samym na  wzmocnienie kapitału społecznego na wsi, poprawę samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym. Jednocześnie wdrażanie oddolnych zintegrowanych strategii lokalnych pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi”.