Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Prezes Zarządu – Damian Zakrzewski
Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Węglarz
Sekretarz – Mieczysław Łabęcki
Członek Zarządu – Stanisław Pliszka
Członek Zarządu – Roman Pokora
Członek Zarządu – Edward Szast
Członek Zarządu – Krystyna Wszołek

Rada Lokalnej Grupy Działania

Wiesław Łach
Janusz Pasek
Wacław Piędel
Ewa Pokora
Agata Kołodziej
Dariusz Siek
Henryk Tomczyk
Bogusław Wojtak
Katarzyna Woźniak
Anna Straub
Justyna Kubasiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Lucjan Tabasz
Wiceprzewodniczący – Małgorzata Ślusarczyk
Sekretarz – Amanda Siudy
Członek – Adam Paruch
Członek – Marek Beer

Członkowie Lokalnej Grupy Działania