''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza mieszkańców powiatu niżańskiego z gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów Harasiuki, Jarocin, Jeżowe,  Krzeszów na konsultacje społeczne zgodnie z załączonym harmonogramem:

 

 

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

 

 

 

 

1.

Krzeszów

 Krzeszów/ Urząd Gminy w Krzeszowie, 37-418 Krzeszów, ul. Rynek 2

17 sierpnia 2022 - godz.14.00

organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego, którego celem będzie: przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027, wyjaśnienie istoty procesu konsultacji społecznych,  przedstawienie założeń budowy LSR, przyjęcie wniosków i uwag do LSR.

2.

Nisko

Wolina/ Biuro LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", 37-400 Nisko, Wolina, ul. Piaskowa 10

18 sierpnia 2022 - godz.14.00

organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego, którego celem będzie: przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027, wyjaśnienie istoty procesu konsultacji społecznych,  przedstawienie założeń budowy LSR, przyjęcie wniosków i uwag do LSR.

3.

Jeżowe

Jeżowe / 
Urząd Gminy w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 136 A

19 sierpnia 2022 - godz.14.00

organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego, którego celem będzie: przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027, wyjaśnienie istoty procesu konsultacji społecznych,  przedstawienie założeń budowy LSR, przyjęcie wniosków i uwag do LSR.

4.

Jarocin

Jarocin / Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, 37-405 Jarocin 150

23 sierpnia 2022 - godz.13.00

organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego, którego celem będzie: przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027, wyjaśnienie istoty procesu konsultacji społecznych,  przedstawienie założeń budowy LSR, przyjęcie wniosków i uwag do LSR.

5.

Harasiuki

 Harasiuki /  Gminne Centrum Kultury w Harasiukach,  37-413 Harasiuki , ul. Długa 11

23 sierpnia 2022 - godz. 16.00

organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego, którego celem będzie: przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027, wyjaśnienie istoty procesu konsultacji społecznych,  przedstawienie założeń budowy LSR, przyjęcie wniosków i uwag do LSR.

6.

Ulanów

Ulanów/ Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie , 37-410 Ulanów, ul. Rynek 5

24 sierpnia 2022 - godz.13.00

organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego, którego celem będzie: przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027, wyjaśnienie istoty procesu konsultacji społecznych,  przedstawienie założeń budowy LSR, przyjęcie wniosków i uwag do LSR

7.

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem/ Urząd Gminy i Miasta w Rudniku n/ Sanem , 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40

24 sierpnia 2022 - godz.16.00

organizacja spotkania informacyjno – szkoleniowego, którego celem będzie: przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027, wyjaśnienie istoty procesu konsultacji społecznych,  przedstawienie założeń budowy LSR, przyjęcie wniosków i uwag do LSR

8.

Nisko

Wolina/ Biuro LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", 37-400 Nisko, Wolina, ul. Piaskowa 10

6 września 2022 - godz.16.00

Warsztaty partycypacyjne – planowanie strategiczne dla Zespołów Tematycznych - zdefiniowanie problemów, zdefiniowanie celów głównych i celów szczegółowych, zdefiniowanie przedsięwzięć, zdefiniowanie wskaźników i opracowanie planu komunikacji, zdefiniowanie projektów grantowych  (zakres, budżet, wskaźniki), opracowanie założeń do monitoringu i ewaluacji, opracowanie procedur naboru wniosków i kryteriów oceny, opracowanie planu działania i budżetu LSR

9.

Nisko

Wolina/ Biuro LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", 37-400 Nisko, Wolina, ul. Piaskowa 10

13 września 2022 - godz.16.00

Warsztaty partycypacyjne – planowanie strategiczne dla Zespołów Tematycznych - zdefiniowanie problemów, zdefiniowanie celów głównych i celów szczegółowych, zdefiniowanie przedsięwzięć, zdefiniowanie wskaźników i opracowanie planu komunikacji, zdefiniowanie projektów grantowych  (zakres, budżet, wskaźniki), opracowanie założeń do monitoringu i ewaluacji, opracowanie procedur naboru wniosków i kryteriów oceny, opracowanie planu działania i budżetu LSR

10.

Nisko

Wolina/ Biuro LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", 37-400 Nisko, Wolina, ul. Piaskowa 10

20 września 2022 - godz.16.00

Warsztaty partycypacyjne – planowanie strategiczne dla Zespołów Tematycznych - zdefiniowanie problemów, zdefiniowanie celów głównych i celów szczegółowych, zdefiniowanie przedsięwzięć, zdefiniowanie wskaźników i opracowanie planu komunikacji, zdefiniowanie projektów grantowych  (zakres, budżet, wskaźniki), opracowanie założeń do monitoringu i ewaluacji, opracowanie procedur naboru wniosków i kryteriów oceny, opracowanie planu działania i budżetu LSR.

11.

Nisko

Wolina/ Biuro LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", 37-400 Nisko, Wolina, ul. Piaskowa 10

20 października 2022, godz.16.00

Organizacja debaty publicznej dotyczącej projektu LSR.