Z wykształcenia magister historii, od 2007 roku pełni funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. W 2008 roku zaangażował się w tworzenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” jako członek zarządu. W wolnych chwilach angażuje się w działalność społeczną jako członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „Rotunda”.  
W Lokalnej Grupie Działania jako członek zarządu, dąży do szeroko rozumianej współpracy na poziomie regionalnym oraz do podejmowania innowacyjnych działań mających na celu rozwój terenów wiejskich.
 
Myślę, że LEADER:  „Daje ogromne możliwości dla społeczności lokalnych. Należy tylko umiejętnie wyszukiwać liderów i dawać im szanse organizowania życia, tak by każdy poczułby się odpowiedzialny za swoją małą ojczyznę”.