Wykształcenie: średnie techniczne, wykonywany zawód: operator stacji uzdatniania wody. W Partnerstwie dla Ziemi Niżańskiej od 2006r. jako Członek Zarządu,  a od 2007r. do 2014  jako Wiceprezes Zarządu. Pasjonat flisactwa. Organizator i uczestnik wielu ekspedycji flisackich. Kolekcjoner dokumentów i pamiątek flisackich będących dowodem niezwykle bogatych tradycji naszych okolic. Członek Rady Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. św. Barbary.
 
Myślę że, „Program Leader mocno osadzony w realiach życia mieszkańców Powiatu Niżańskiego poprzez dotychczasową działalność zdobył zaufanie wspólnoty. Obecnie gdy środki finansowe są wielokrotnie większe otwierają się nowe możliwości działania i pobudzania aktywności społecznej zarówno stowarzyszeń jak też innych nieformalnych grup działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania”.