Stanisław Pliszka

Z wykształcenia technik geodeta, aktualnie prowadzący działalność gospodarczą, zaangażowany w pracę dla dobra społeczności lokalnej: Radny Rady Miejskiej w latach 1998 - 2006, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nisko w latach 2002 - 2006, od 1997 r. pełni funkcję Sołtysa wsi Zarzecze, inicjator wielu przedsięwzięć społeczno - gospodarczej na jej terenie, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej.


Leader to szeroka paleta działań, która skupia się na rozwoju obszarów wiejskich, to tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa jakości życia i partnerstwo społeczności lokalnych, organizacji branżowych i samorządów przy urzeczywistnianiu inicjatyw służących szeroko pojętemu rozwojowi.