Od 2009 roku pełni funkcję kierownika biura LGD, ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami finansowanymi z UE, z wykształcenia magister historii. Autor wielu projektów społecznych, od 2014 roku współkoordynator wojewódzkiego projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

"Jako praktyk mogę powiedzieć, że LEADER jest programem dla ludzi wytrwałych. Nie jest mechanizmem prostym i przyjemnym. To co wymaga dużego wysiłku przynosi najlepsze, trwałe i wartościowe owoce".